Hypnotherapie als behandelwijze

Hypnotherapie is de belangrijkste behandelvorm waar de hypnotherapeute gebruik van maakt. Met behulp van hypnose, een uiterst doeltreffende techniek, wordt de cliënt in staat gesteld om zich van de eigen gevoelens, negatieve ervaringen en blokkades bewust te worden. De cliënt gaat onder begeleiding van de hypnotherapeute zelf aan de slag om deze blokkades - waar mogelijk- op te heffen. Door contact te maken met onbewuste gevoelens en vooropgezette ideeën krijgt de cliënt inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden. Met deze nieuwe inzichten kan er verandering op gang komen met het oog op een verbetering van de huidige klachten. Personen met de meest uiteenopende klachten komen voor deze therapie in aanmerking, waarbij de therapeute voor ieder individueel op zoek gaat naar de beste combinatie van behandelvormen.

Wat is hypnose?
Iedereen kent uit eigen ervaring wel vormen van hypnose, zonder het te weten. Bijvoorbeeld:zo opgaan in een boek of film dat je iemand niet hoort binnenkomen. Of dagdromen, waardoor je zó in je innerlijke wereld bezig bent, dat je de omgeving totaal vergeet. Maar als de bel gaat, ben je er direct weer bij en weet je precies wat je moet doen. Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Hypnose is een soortgelijke trance-ervaring. De hypnotherapeute brengt je in een trance door ontspanning. Met behulp van bepaalde oefeningen raak je, gewoon gezeten in een gemakkelijke stoel, in een hypnose. Je kunt in een hypnotische trance gemakkelijk contact maken met je onbewuste. Deze trance is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met eigen gedachten bezig bent.

Voor wie is hypnotherapie?
Volgens hypnotherapeuten zijn er geen speciale eigenschappen nodig om in hypnose te kunnen raken en is deze behandeling voor vrijwel iedereen geschikt. Toch wordt in het algemeen hypnotherapie niet toegepast bij psychotische en ernstig depressieve cliënten. Bij twijfel hierover kun je altijd contact met mij opnemen.