Consult

De behandelovereenkomst is een contract tussen cliënt en hypnotherapeute, opgemaakt tijdens het intakegesprek. De overeenkomst kan - indien nodig en gewenst - gedurende de therapieperiode aangepast of bijgesteld worden.
De behandelovereenkomst bevat afspraken over doelstelling, de verwachte resultaten, en de duur van de behandeling.

De duur van een consult is 1 uur.
De prijs van een consult is € 60.
Het consult wordt per keer contant betaald, tenzij anders wordt overeengekomen.
De afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet of geannuleerd. Bij te laat of niet annuleren wordt het volledige bedrag voor een consult in rekening gebracht.

De behandeling kan in speciale gevallen ook aan huis worden gegeven. Hiervoor worden wel reiskosten in rekening gebracht € 0,30/km

Als mocht blijken dat de behandeing onvoldoende perspectief biedt voor het welslagen van de therapie, dan zal de therapeute dit met je bespreken. Zo nodig zal de therapeute je naar een therapie verwijzen die beter bij je problematiek past.
De therapeute is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van de therapie.